TURBINLER ve JENERATORLER

.

TURBINLER ve JENERATORLER

 

TÜRBİNLER & JENERATÖRLERDE

GÖRSEL MUAYENE (VT)

Tahribatsız muayene (NDT)

Tahribatsız görsel muayene (VT) / Endüstriyel Endoskopi / Görsel muayene (VT):

 

Visuelle Prüfung (VT) von Turbinen & Generatoren

INVIZ® Videskopları ile buhar türbinlerinin, gaz türbinlerinin ve jeneratörlerin videoskopik uygulamaları, özel     INVIZ®  kurtarma aparatları ile yabancı cisim kurtarma.

 

 

 

Tahribatsız görsel muayene (VT):

 

 • Türbinlerin görsel muayeneleri (VT)
 • Jeneratörlerin görsel muayeneleri (VT)
 • İstim boru hatlarının görsel muayeneleri (VT)
 • Kondensatörlerin görsel muayeneleri (VT)
 • Boru hattı şebekelerinin görsel muayeneleri (VT); Erozyon / Korozyon
 • Rotor kanadı ve Püskürtücü ağız tetkiklerinin görsel muayenesi (VT)
 • Valflerin görsel muayenesi (VT)
 • Besleme suyu ön ısıtıcıların görsel muayenesi (VT)
 • Buhar türbinlerinin görsel muayenesi (VT)
 • Gaz türbinlerinin görsel muayenesi (VT)
 • Yabancı cisim kurtarma

 

Visuelle Prüfung (VT) von Turbinen & Generatoren

Videoendoskopi size değerli ekipmanlarınızın sistem parçalarını sökmeden durumu hakkında görüş ve bilgi sağlar.Bu size zamandan ve paradan tasarruf sağlar ve genellikle tesisin daha hızlı yeniden devreye sokulmasına ve bakım çalışmalarının daha iyi planlanmasına izin verir.Türbinler ve jeneratörler üretim zincirinin kalbidir. Bunlar yere bağlı olarak bir enerji santralinde kurulu olabilir veya uzakta okyanustaki bir gemide.

 

 

 

 

 

 

Visuelle Prüfung (VT) von Turbinen & Generatoren

Bu tür makinalar buhar, elektrik enerjisi ve tahrik gücü üretir ve işler. Bunlar çok değerli ve pahalı tesislerdir, burada beklenmedik arıza durumları yüksek maliyetli onarım masrafları ve üretim kayıplarına yol açar ve bazı durumlarda hatta hayati tehlike bile oluşturabilir. Bunlar bağlanmış boru hatları, buhar üreticileri, eşanjörler ve soğutma ekipmanları ve kompansatörler ile çepeçevre donatılmıştır. Tamir ve uygun şekilde bakımları karmaşıktır ve tecrübeli ve en uygun muayene tekniği kullanabilen deneyimli ve uzman personeli gerektirir.

 

 

 

 

GÖRSEL MUAYENE (VT) - TAHRİBATSIZ MUAYENE - TANI KOYMA - TÜRBİNLERDE TAHRİBATSIZ MUAYENE - ENDÜSTRİYEL ENDOSKOPİ | NDT | TAHRİBATSIZ MUAYENE CİHAZLARI | VİDEOSKOP