RAFINERILER

.

RAFINERILER

 

RAFİNERİLERDE

GÖRSEL MUAYENE (VT)

Tahribatsız muayene (NDT)

Tahribatsız görsel muayene / Endüstriyel endoskopi / Görsel muayene (VT)


 

Visuelle Prüfung (VT) in Raffinerien

INVIZ® Videskopları ile rafinerilerde videoskopik uygulamaları, ayrıca INVIZ® kurtarma aparatları ile yabancı cisim konum tespiti ve kurtarma.

 

 

 

 

 

Tahribatsız muayene (NDT):

 • Depolama tanklarının görsel muayenesi (VT)
 • Ateşleme kulelerinin görsel muayenesi (VT)
 • Ham madde depolarının görsel muayenesi (VT)
 • Katalitik çeviricilerin görsel muayenesi (VT)
 • Katalitik parçalama tesislerinin görsel muayenesi (VT)
 • Bölme kulelerinin görsel muayenesi (VT)
 • Tren vagonlarının görsel muayenesi (VT)
 • Reaktörlerin görsel muayenesi (VT)
 • Eşanjörlerlerin görsel muayenesi (VT)
 • Buhar jeneratörleri / Fırınların görsel muayenesi (VT)
 • Basınçlı kapların görsel muayenesi (VT)
 • Borulama hatlarının görsel muayenesi (VT)
 • Supapların görsel muayenesi (VT)
 • Sutünlerin görsel muayenesi (VT)
 • Hat ayırıcıların görsel muayenesi (VT)
 • Atık su boru şebekelerinin görsel muayenesi (VT)
 • Üretim atığı hatlarının görsel muayenesi (VT)
Rafinerilerde görsel muayene (VT)

 

Rafinerilerin karlılığı çoğu zaman sürekli ve verimli, kesintisiz üretime bağlıdır.

 

Atık ve enerji maliyetleri, kârlılığı belirleyen temel göstergelerdir. Planlanmamış üretim durmalarını önlemek esastır. Bazı süreçlerin başlatılması ve denetlenmesi zordur veya zararsızca kesilemez. Her türlü arıza muazzam çapa ve masraf yaratır.

 

Üretim tesislerinin yapım aşamasında ve yeni kurulum esnasında, çalışan tesislerin bakımlarında ve planlı üretim durma sürelerini kısaltmalarda destek olmaktayız. Enerji tasarrufu sağlamanızda, atıkların azaltılmasında yardımcı olmakta ve aynı zamanda personelin ve ekipmanların güvenliğini yükseltmekteyiz.

 

Visuelle Prüfung (VT) in Raffinerien

Eğitilmiş sertifikalı uzmanlar sizi bakım tedbirlerinde, videoskop, basınçlı kaplar kameraları gibi en modern teknolojiler ile planlamada ve uygulamada destekler. Kesintileri veya hatta çıkabilecek yangınları önlemek için, sistemdeki zayıf noktaları erkenden tespit edin. Termik ham petrol işlemesinde oluşabilecek yalıtım hatalarını, borulama hatlarının dış yalıtımlarında izolasyon kaçağı, enerji kaybı veya boru dışlarında korozyonlara sebebiyet verebilen durumları kontrol edebilirsiniz.

 

Sistem ve cihazlarımız, orbital kaynak dikişlerinin kontrolleri için, iç görsel tespiti ve yabancı cisim yerinin belirlenmesi ve çıkartılması, plan dışı veya planlanmış bakım/onarım durumlarında DIN EN 473 / DIN EN ISO 9712 Sertifikalı VT II / VT III İnspektörlerinin yanında büyük destek olamaktadır.

 

Visuelle Prüfung (VT) in Raffinerien

Yüksek performans teknolojik uzaktan görsel muayene cihazlarımız sayesinde eşanjörlerin giriş ve çıkışlarında kaymış kaynak ekleri vb., süreksizlikler denetlenebilmektedir. Basınçlı kaplar ve tanklarda hızlıca, özel yatay / dikey kamera teknolojimiz ile kontrol ederek tamir ve bakım sürelerini azaltmaktayız. Personelin özel kıyafet giyerek ve kapların içine girerek ve gerektiğinde ağır maske ekipmanı gerektiren durumları ortadan kaldırarak zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlamaktayız.

 

Bazı prosesler insan gözünün görsel yeteneğini aşmaktadır. Uzmanlarımız Video teknoloji alanında arasıra meydana gelen problemleri örneğin ateşleme safhasında, mekanik deformasyonları veya sis püskürme oluşumunda bile görselleştirebilme ve belgeleyebilmektedirler.

 

 

 

 

GÖRSEL MUAYENE (VT) - TAHRİBATSIZ GÖRSEL MUAYENE - VT MUAYENE - TÜRBİNLERİN MUAYENESİ - ENDÜSTRİYEL ENDOSKOPİ | NDT | TANI KOYMA | BOROSKOP | KAYNAK DİKİŞ YERLERİ KONTROLU